Programok

Az Alapítványi programok működtetésével olyan egészségi, sportszakmai és minőségi feltételei valósulnak meg a működésnek, mely jelentősen segíti az Alapítvány által kitűzött, társadalmi szinten hasznos egészségre nevelés, oktatás, képzés, bűnmegelőzési,önvédelmi és életmódprogram megvalósulását. A hatékonyabb működésen keresztül a komplex egészség nevelési-megőrző, oktató-nevelő -bűnmegelőzési célkitűzéseink valósulnak meg, a fiatalok, beleértve a hátrányos helyzetű. (és fogyatékkal élő) gyermekek programba való bekapcsolódását, általános és speciális képességfejlesztését, a speciális működési körülmények (sporteszközök és védőfelszerelések, tatamik, és a szükséges speciális sportruházat, versenyeken való részvétel biztosítását, mely segíti és előmozdítja ezen réteg a sport ill ezen keresztül a helyes és egészséges életmód ill.a versenyeztetés irányába történő mozgósítását, bekapcsolódását és aktív közreműködését, amely összességében egy komplex,-a rendszeres mindennapos mozgás és egészséges elfoglaltságon, prevención, edzéseken, táborokban, versenyeken, oktató nevelő munkánkon keresztül valósítunk meg,melyet kiemelt szinten mutatunk be a társadalom körében a médián,ill sportnapokon, bemutatókon, promóciókon keresztül.