Sportedző, sportoktató

Az edző és sportoktató képzés célja:

– Olyan felkészült szakemberek kibocsátása, akik rendelkeznek a mozgás oktatásához, a versenyzők felkészítéséhez szükséges gyakorlati és tudományos ismeretekkel. akik ismerik az induló képzések sportágainak mozgásanyagát és képesek szakszerűen oktatni, tisztában vannak az életkornak megfelelő képzés rendszerével. Képesek lesznek valamennyi korosztályt felkészíteni a hazai és nemzetközi versenyeken való eredményes szereplésre.
– Szakmai ismereteik mellett rendelkeznek pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel és ezek alkalmazásához szükséges készségekkel képesek a sportág nevelési értékeit továbbadni, a sportolók szakmai és erkölcsi nevelése során ezeket érvényesíteni, illetve hasznosítani.
– Képesek lesznek az egységes szaknyelv használatára.
– A szakmai munkán túl, képesek lesznek a sportág szervezésére és menedzselésére is.
– A jövőben tovább képezik magukat és képesek lesznek szakterületük elméletének és gyakorlatának továbbfejlesztésére.

​Követelmények:

– A témakörökben felsorolt oktatási anyag elsajátítása,
– A Hallgatók ismerjék sportáguk nemzetközi és hazai történetét,
– A pályakezdő edzők a jártasság szintjén ismerjék, és képesek legyenek a gyakorlatban is végrehajtani a sportág mozgásanyagát.
– Elméletben ismerjék a karate mozgásanyagába tartozó gyakorlatok élettani alapjait, technikai összetevőit, oktatási fokozatrendszerét, a sportág edzéselmélet-módszertanát és gyakorlatát.
– Ismerjék a sportáguk felkészítési rendszerét, az alapképzés és a versenyzés filozófiai, szervezési és szakmai hátterét.
– Képesek legyenek a sportfelkészítés megtervezésére. Az élsportolók felkészítésére.
– Hospitálások, hospitálási napló vezetése a megadott szempontok szerint
– Versenylátogatások, versenyjegyzőkönyv készítése a megadott szempontok szerint
– A gyakorlati követelmények magas színvonalú elsajátítása és bemutatása.
– A gyakorlati foglalkozások legalább 80 százalékán való aktív részvétel.
– Az évközi dolgozatok megfelelő színvonalon történő elkészítése és beküldése a megadott határidőre és szempontok szerint!

Közös programok, vegyes foglalkozások:

– A tábor nyitása, zárása
– Edzőtáborok, szakmai napok
​ – Konzultációk – Hospitálások
– Versenymegfigyelés
– Edzésvezetési gyakorlat
– Szakmai írásbeli – elméleti – gyakorlati vizsga

Egyéni feladatok:

Dolgozatírás:
​- Önéletrajz.
– A Sportág mozgásrendszere
​- Edzéstervezés a különböző korosztályokban
​- A versenylátogatások.A versenyek elemzése, tapasztalatainak egyéni összegzése.

Budo – Sport Akadémia és s képzés vezetősége